Zarząd LC Koszalin kadencji 2017/2018

Rafał Szlachcikowski
Prezydent
Janusz Psiuch
I Wiceprezydent
Krzysztof Zawisza
Wiceprezydent
Rafał Szlachcikowski
Sekretarz
Jan Daszko
Skarbnik